Styrelse

Marcus Wallenberg, ordförande
Jacob Wallenberg, vice ordförande
Rickard Gustafson, ledamot
Danica Kragic Jensfelt, ledamot
Jerker Johansson, ledamot
Magnus Nicolin, ledamot
Håkan Buskhe, VD, ledamot