Pressmeddelande

FAM AB har ingått avtal att förvärva aktier i Munters AB

27 april 2017

FAM AB har avtalat om att vid noteringen av Munters AB förvärva aktier uppgående till 10% av bolagets kapital och röster.

”Vi tycker att Munters är ett intressant globalt innovativt svenskt bolag med ledande marknadspositioner samt en stark ledning och organisation. Vi ser fram mot att som en betydande ägare i det noterade Munters stötta bolaget i dess framtida utveckling.”, säger Lars Wedenborn, VD FAM.

För ytterligare information:

Lars Wedenborn, VD FAM
Telefon: 0735-237 735
Email: lars.wedenborn [at] fam.se

Kristian Sildeby, Investment Manager FAM
Telefon: 0735-237 738
Email: kristian.sildeby [at] fam.se

FAM AB är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna. FAM:s största innehav är SKF, Stora Enso, Höganäs, Nefab och Bergvik Skog. Per 31 december 2016 uppgick tillgångarna till 41 mdr SEK.

www.fam.se