Pressmeddelande

FAM AB förvärvar aktier i Munters Group AB

13 februari 2020

FAM AB har idag träffat avtal om att förvärva 9 179 890 aktier, motsvarande 5% av aktierna i Munters Group AB. Förvärvet är villkorat av erforderliga godkännanden från konkurrensmyndigheter. Efter transaktionens slutförande kommer FAM AB att äga totalt 26,1% av aktierna i Munters Group AB.  

- Vi tycker att Munters är ett attraktivt bolag med god underliggande tillväxt, globalt ledande marknadspositioner och en stark organisation. Vi ser fram mot att arbeta tillsammans med styrelsen, ledningen och alla medarbetare för att fortsätta utveckla Munters långsiktigt, säger Håkan Buskhe, VD för FAM AB. 

Vid frågor kontakta:  
Håkan Buskhe, VD FAM AB 
Telefon: +46 735 23 77 36 
Email: liselotte.ray [at] fam.se 

FAM AB: 
FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal alternativa investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid. Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning.