FAM – förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont

FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont.

FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal alternativa investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid.

Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning.

Med erfarenheten och kompetensen i FAM:s organisation i kombination med nätverket runt familjen Wallenberg är målet att över tid skapa avkastning och realtillväxt i FAM:s kapital.

Ägandefilosofi och inriktning

FAM:s äganderoll är aktiv och arbetet fokuserar på aktiviteter som långsiktigt är i innehavens bästa intresse. FAM är en ledande ägare och arbetar genom att verka för att styrelserna i innehaven har rätt sammansättning och att FAM:s styrelserepresentanter är drivande i det strategiska arbetet.

FAM:s huvudägareskap ska utövas på ett engagerat och omdömesgillt sätt. Styrelserepresentanterna stöttas av investeringsansvariga som följer och analyserar innehaven och marknaden de verkar på.

FAM:s team utvärderar nya möjligheter som ligger i linje med investerings- och ägarfilosofin. Investeringsansvariga bildar tillsammans med till FAM anknutna styrelseledamöter så kallade affärsteam för varje innehav. Affärsteamen är en bas i det aktiva ägararbetet.