Innehaven

FAM:s innehav uppgick vid 31 dec 2018 till cirka 43 miljarder kronor.

De största innehaven är de noterade bolagen SKF, Stora Enso och Munters samt onoterade IPCO, Höganäs, Bergvik Skog och Nefab. Därutöver finns ett begränsat antal mindre direktinvesteringar i tillväxtföretag så som Glo och Kivra samt ett fåtal fondinvesteringar.

Kortfakta större innehav

Innehav Kortfakta Ägarandel (kapital/röster i procent) Värde innehav per 31/12 2017 Mdr kronor
SKF Världsledande kullagertillverkare sedan 1907 13,8/28,8 8,5
Stora Enso Världsledande företag inom hållbar skogsindustri 10,2/27,3 8,9
Munters Världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling 11,4/11,4 0,7
IPCO Världsledande leverantör av industriella processlösningar 100 onoterat
Höganäs Världsledande producent av järn- och metallpulver 50/50* onoterat
Nefab Världsledande leverantör av industriella förpackningslösningar 50/50** onoterat
Bergvik Skog Ett av Europas största skogsägande bolag 15,5/15,5 onoterat
Kivra Sveriges ledande digitala brevlåda 36,5/36,5 onoterat

* Privatägd tillsammans med Lindéngruppen genom Höganäs Holding AB.
** Ägs tillsammans med familjen Nordgren/Pihl.

Kortfakta övriga innehav

Innehav Kortfakta
ACR Återförsäkringsbolag verksamt i Asien
Glo Utvecklar nanotrådar för LED
Cellutech Utvecklare av applikationer inom träindustrin
Lindström & Göthberg Specialiserad aktör inom ledarskapsutveckling
Alfvén & Didrikson Investeringsbolag för tidiga bolag
Amexci Design, certifiering och utbildning inom additiv tillverkning
Combient Innovation, samarbete och utveckling för digitalisering inom industrin
82:an Investeringsbolag för tidiga bolag
Peltarion Utvecklar och tillhandahåller plattform för AI applikationer