Innehaven

FAM:s innehav uppgick vid 31 dec 2015 till cirka 37 miljarder kronor.

De största innehaven är de noterade bolagen SKF och Stora Enso samt onoterade Höganäs, Bergvik Skog och Nefab. Därutöver finns ett begränsat antal mindre direktinvesteringar i tillväxtföretag så som Boston Power, Glo, Sol Voltaics och Kivra samt ett fåtal fondinvesteringar.

Kortfakta större innehav

Innehav Kortfakta Ägarandel (kapital/röster i procent) Värde innehav per 31/12 2015 Mdr kronor
SKF Världsledande kullagertillverkare sedan 1907 12,9/29,4 8,1
Stora Enso Världsledande företag inom hållbar skogsindustri 10,2/27,3 6,2
Alfa Laval Världsledande företag inom värmeöverföring 6,0/6,0 3,9
Höganäs Världsledande producent av järn- och metallpulver 50/50* onoterat
Nefab Världsledande leverantör av industriella förpackningslösningar 50/50** onoterat
Bergvik Skog Ett av Europas största skogsägande bolag 15,0/15,0 onoterat

* Privatägd tillsammans med Lindéngruppen genom Höganäs Holding AB.
** Ägs tillsammans med familjen Nordgren/Pihl.

Kortfakta övriga innehav

Innehav Kortfakta
PWP Äger och förvaltar vindkraftparker
Boston Power Utvecklar lithium-ion batterier
ACR Återförsäkringsbolag verksamt i Asien
Glo Utvecklar nanotrådar för LED
Sol Voltaics Utvecklar nanotrådar för solceller
Kivra Sveriges ledande digitala brevlådeoperatör
Elk Entertainment Ledande utvecklare och producent av TV-format
Cellutech Utvecklare av applikationer inom träindustrin
Lindström & Göthberg Specialiserad aktör inom ledarskapsutveckling
Alfvén & Didrikson Investeringsbolag för tidiga bolag